Tamaviaartumik [Passion]

TamaviaartumikGardens in Greenland / Haver i Grønland / Gärten im Grönland
English / Danish / German text
190 pages, 17×16 cm
ISBN 978-87-992042-3-6

Ryktet går att det var Erik den Röde som namngav Grönland omkring 985, och att han kallade landet så därför att han – klok av skada – visste att det hade varit svårt att locka nybyggare till Island på grund av associationerna som namnet framkallade. Beteckningen Grönland kan alltså ses som ett uttryck för världshistoriens första branding. Den stora, kalla ö som både på kartan och som många vet är vit och övervägande består av snö, isberg, isbjörnar och eskimåer, får med Finn Larsens fotografier emellertid sin sanna färg. Fotografierna av grönländska trädgårdar i full blomning och av grönländska trädgårdsodlare, som stolt visar fram sina grödor, får namnet Grönland att framstå som väl valt, och – vilket är det viktigaste – erbjuder en välbehövlig motvikt till den stereotypa bilden av Grönland. (Från förordet av Camilla Kragelund).

I Tamaviaartumik får Finn Larsens intresse för det opåtalade och förbisedda emellertid en särskild utformning. Hans motiv är inte bara förbisett som värt att offra en bild på, i den meningen att man ovillkorligen tänker att det måste vara lätt att hitta motiv på Grönland, som är mer spännande än grönländarnas köksträdgårdar, utan hans val av motiv er också förbisett som fenomen. Genom att fotografera trädgårdar i Grönland uppmärksammar han en aspekt av landet, som de flesta knappt ens vet existerar, och de som borde veta det grönländarna själva ser dem uppenbart heller inte.