Danska fotoböcker 1919–2019

Vi håller på med en bok om 200 danska fotoböcker genom 100 år
börjande med Dyrehaven av Sigvart Werner, som publicerades 1919.
Här presenteras et urval av de böckerna som vi hittills har vald.

Vad kvalificerar en bok som en fotobok?
Vad kvalificerar den att väljas som en särskilt bra och viktig fotobok?
Det er de frågorna som styr
och en öppen attityd.

Här är klassiska fotoprojekt och fotobaserade konstprojekt
men också fackböcker med anmärkningsvärd och högklassig fotografi.
Och lite internationella böcker om fotoböcker med dansk representation.

Vi har tillsammans en stor kunskap om fotoböcker
men at göra boken är en fysisk process.
Vi vill ha alla böcker i händerna
så de måste hittas
i egna och andras samlingar, antikvariat, bibliotek…

Längs vägen har vi hittat mycket av stor och original kvalitet
som även vi inte hade en susning om.

Vi vill inte kanonisera vissa fotoböcker
men ge egna dedikerade och motiverade bud på
vad som är bra och viktiga fotoböcker.
Tänk gärna själv vidare
och fortsätta se
på egna och andras hyllor, i antikvariat, bibliotek…

Redaktörerna är Carsten Brandt, Tommy Kirkegaard och Finn Larsen.
Foto- och filmarbete: Lars Peterson

Danske fotobøger 1919–2019

Vi er i gang med en bog om 200 danske fotobøger gennem 100 år,
startende med Dyrehaven af Sigvart Werner, som udkom i 1919.
Her præsenterer vi nogle af de bøger, som vi hidtil har valgt ud.

Hvad kvalificerer en bog som fotobog?
Hvad kvalificerer den til at vælges, som en særligt god og vigtig fotobog?
Det er de spørgsmål som styrer
og en åben attitude.

Her er der klassiske fotoprojekter og fotobaserede kunstprojekter,
men også fagbøger med bemærkelsesværdig fotografi af høj kvalitet.
Og lidt internationale bøger om fotobøger med dansk repræsentation.

Vi har tilsammen stor viden om fotobøger,
men at lave bogen er en fysisk proces.
Vi vil have alle bøgerne i hænderne,
så de må findes
i egne og andres samlinger, antikvariater, biblioteker….

Undervejs har vi fundet meget af stor og original kvalitet,
som selv vi ikke havde en anelse om.

Vi vil ikke kanonisere visse fotobøger,
men give egne dedikerede og motiverede bud på,
hvad der er gode og vigtige fotobøger.
Tænk gerne selv videre
og forsæt med at se
på egne og andres reoler, i antikvariater, biblioteker….

Redaktørerne er Carsten Brandt, Tommy Kirkegaard og Finn Larsen.
Foto og filmarbejde: Lars Peterson

Danish photobooks 1919–2019

We are working on a book about 200 Danish photobooks during 100 years,
starting with Dyrehaven by Sigvart Werner, which was published 1919.
Here we present some of those books, which we have selected so far.

What qualifies a book as a photobook?
What qualifies it to be chosen as a particularly good and important photobook?
This is the questions who guide
and an open attitude.

Here are classic photo projects and photo-based art projects,
but also non-fiction with remarkable and high-class photography.
And a few international books about photobooks with Danish representation.

Together we have a big knowledge about photobooks,
but to do this book is a physical process.
We need to have all the books in our hands,
so they have to be found
in the collections of our own and others, antiquarians, libraries…

On the way we have found a lot of great and original quality,
as even we didn’t have a clue about.

We don’t want to canonize certain photobooks,
but to offer our own dedicated and motivated suggestions concerning,
what are good and important photobooks.
Think wider on your own
and continue to look
at the shelves of your own and others, antiquarians, libraries…

The editors are Carsten Brandt, Tommy Kirkegaard and Finn Larsen.
Photo- and film-work: Lars Peterson.